MOOD WALL

Het goede gesprek

Openheid en veiligheid op de werkvloer dragen bij aan werkgeluk. De Mood Wall is een toegankelijke middel om collega’s te motiveren regelmatig stil te staan bij hun eigen gemoedstoestand. “Hoe voel jij je vandaag?” En vraag vervolgens hetzelfde aan een collega. Luister oprecht naar elkaar, stel open vragen en kom niet met oplossingen. Juist door de ongemakkelijkheid te erkennen en elkaar de ruimte te geven, zal er meer openheid ontstaan.

MOOD WALL

Het goede gesprek

Openheid en veiligheid op de werkvloer dragen bij aan werkgeluk. De Mood Wall is een toegankelijke middel om collega’s te motiveren regelmatig stil te staan bij hun eigen gemoedstoestand. “Hoe voel jij je vandaag?” En vraag vervolgens hetzelfde aan een collega. Luister oprecht naar elkaar, stel open vragen en kom niet met oplossingen. Juist door de ongemakkelijkheid te erkennen en elkaar de ruimte te geven, zal er meer openheid ontstaan.

HOE WERKT HET

De Moods zijn magneten en de Wall is niet alleen inspirerend om naar te kijken, maar biedt tevens houvast bij het bepalen van je stemming. Door de Mood Wall op te hangen in de centrale hal, bij de koffiecorner of op een afdeling wordt het bespreken van mentale gezondheid gestimuleerd.

De impact van een Mood Wall is groot en helpt zowel kleine als grote organisaties. Mentale gezondheid is iets waar we allemaal mee te maken hebben. Door elkaar aan te moedigen opener te zijn over onze stemming, op zowel de momenten dat het goed als minder goed gaat, neemt ook de openheid op de werkvloer toe. Organisaties met meer openheid en vertrouwen vormen de basis voor betere prestaties en meer werkgeluk.

Via deze link lees je meer over hoe je de Mood Wall zo optimaal mogelijk kan inzetten als werkgever.

HOE WERKT HET

De Moods zijn magneten en de Wall is niet alleen inspirerend om naar te kijken, maar biedt tevens houvast bij het bepalen van je stemming. Door de Mood Wall op te hangen in de centrale hal, bij de koffiecorner of op een afdeling wordt het bespreken van mentale gezondheid gestimuleerd.

De impact van een Mood Wall is groot en helpt zowel kleine als grote organisaties. Mentale gezondheid is iets waar we allemaal mee te maken hebben. Door elkaar aan te moedigen opener te zijn over onze stemming, op zowel de momenten dat het goed als minder goed gaat, neemt ook de openheid op de werkvloer toe. Organisaties met meer openheid en vertrouwen vormen de basis voor betere prestaties en meer werkgeluk.

Via deze link lees je meer over hoe je de Mood Wall zo optimaal mogelijk kan inzetten als werkgever.

 

Magneten verspreid

HOE HELPT VITAL WORKPLACE

  • Levering van Mood Walls in formaat naar keuze (klein, medium, groot) 
  • Instructiekaarten en posters om het gebruik van de Mood Wall te ondersteunen 
  • Tips en begeleiding bij het gebruik binnen jullie organisatie

  Klanten

  DE MOOD WALL BIJ JOU OP KANTOOR?

  WE HELPEn je graag!