Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de mentale gezondheid op de Nederlandse werkvloer. Hieronder volgen enkele cijfers:

  1. Volgens het Nationaal Salaris Onderzoek 2021 van Intermediair en Nyenrode Business Universiteit geeft 38,2% van de respondenten aan dat hun werkstressniveau hoog tot zeer hoog is. Daarnaast heeft 13,6% van de respondenten last van burn-outklachten.
  2. Uit onderzoek van TNO en CBS blijkt dat in 2019 ruim 1,3 miljoen werknemers burn-outklachten hadden. Dit komt neer op ongeveer 17% van de werknemers.
  3. Het Trimbos-instituut deed onderzoek naar psychische klachten bij werkenden tijdens de coronacrisis. Uit dit onderzoek bleek dat 45% van de werkenden last heeft van stressklachten en dat 22% last heeft van depressieve klachten.
  4. Uit onderzoek van ArboNed blijkt dat het aantal verzuimdagen als gevolg van psychische klachten in 2020 met 29% is gestegen ten opzichte van 2019.

Deze cijfers laten zien dat mentale gezondheidsproblemen op de werkvloer in Nederland een groot probleem vormen. Het is dan ook belangrijk dat hier meer aandacht voor komt en dat werkgevers en werknemers samenwerken om deze problemen aan te pakken. Geven jullie hier al aandacht aan? Wij denken graag vrijblijvend mee naar passende initiatieven om dit complexe onderwerp vorm te geven. Stuur ons vooral een berichtje!