‘There is no I in teamwork’ Deze Amerikaanse tegelwijsheid wordt gebruikt om duidelijk te maken dat dingen beter gaan als je het samen doet. En dat bleek ook in de samenwerking tussen Vital Workplace en De Zorgcirkel; een grote organisatie voor ouderenzorg met ruim 5000 medewerkers. Binnen de organisatie is al veel bewustzijn en aandacht voor het belang van gezonde en gelukkige medewerkers. Hier investeren zij dan ook in. Voor STEPtember werkten zij voor het eerst samen met Vital Workplace.

STEPTEMBER BIJ DE ZORGCIRKEL
Daniëlle Brunsting is psycholoog en Vitaliteitsmanager bij De Zorgcirkel en vertelt over haar ervaringen. “Ik kwam via social media in contact met Joris (red: Damave; adviseur en commercieel manager). Al snel bleek dat de missie van Vital Workplace goed aansloot op onze doelstellingen op het gebied van vitaliteit. Zodoende besloten we samen STEPtember uit te gaan zetten binnen De Zorgcirkel.”

MEER DAN MAXIMAAL AANTAL DEELNEMERS
In de zorg zetten veel zorgverleners gemiddeld al meer dan genoeg stappen per dag. De uitdaging is dus vooral om de ‘zittende’ collega’s in beweging te krijgen. Voor STEPtember was afgesproken om het programma voor maximaal 200 medewerkers beschikbaar te maken. Door het enthousiasme waarmee op het programma werd gereageerd, zijn dat er uiteindelijk iets meer geworden.

GOEDE INTERNE COMMUNICATIE
Daniëlle: “We weten uit ervaring dat goede interne communicatie de sleutel is van het succes bij dit soort initiatieven. Hierin heeft Vital Workplace wel echt zijn meerwaarde laten zien. Ze boden allerlei communicatiemiddelen aan die goed ontvangen werden door de collega’s. Ook hielpen ze ons met het inzetten van ambassadeurs binnen de organisatie. Dat had duidelijk effect. De sociale invloed van collega’s onder elkaar is een sterke motivator. Het competitie-element draagt daar ook aan bij. Je wilt toch niet voor je collega’s onderdoen en dat motiveert om die extra stappen te zetten.”

Ze vervolgt: “De positiviteit en het enthousiasme waarmee Vital Workplace ons ondersteunde, hielp zeker om dit programma succesvol te maken. Het programma zette onze mensen aan om onderling wat meer contact te maken. Voor velen was het ook een goede manier om zich bewust te worden van hun leefstijl en mate van (of gebrek aan) dagelijkse beweging.”

SAMENWERKEN VERGROOT HET SUCCES
In ieder traject kom je ook momenten tegen die om verbetering vragen. Zo mogen medewerkers in de zorg bijvoorbeeld geen sieraden of horloges dragen en werken stappentellers nu eenmaal het best wanneer ze om de pols gedragen worden. “Vital Workplace stelde zich hierin flexibel op en dachten actief mee over een oplossing.” zegt Daniëlle hierover. “We merken echt dat samenwerken het succes vergroot. Ze bieden een professioneel kader rondom het programma en de inzichten die we uit de evaluatie halen, dienen als meetpunt en uitgangspunt voor onze toekomstige vitaliteitsactiviteiten. We waren tevreden over de begeleiding en voelden ons lekker ontzorgd.”